HOE WIJ U BIJSTAAN

Dagvaarding ontvangen? We gaan direct voor u aan de slag!

Voordelen-keukenwrappen

Wat wij doen om u te helpen

Als ervaren strafrechtadvocaat is de heer Logemann regelmatig te vinden op het politiebureau om cliënten bij te staan tijdens het politieverhoor. Ook is de heer Logemann regelmatig op de rechtbank of het Gerechtshof te vinden. Daarnaast staat de heer Logemann verdachten bij die voor een OM-hoorzitting zijn uitgenodigd.

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Stuur deze dan direct aan ons door. We gaan meteen voor u aan de slag om te kijken hoe we u kunnen bijstaan.

advocaten kantoor Leeuwarden Logemann

Consultatie en verhoorbijstand

De heer Logemann verleent rechtsbijstand aan verdachten die zijn aangehouden of zijn ontboden door de politie. Iedere verdachte heeft recht om voorafgaand aan het politieverhoor met een advocaat te spreken.

Dit wordt de consultatiebijstand genoemd. Tijdens de consultatiebijstand zal de heer Logemann samen met u de zaak bespreken en een strategie bepalen. Daarnaast zal de heer Logemann uitleg geven over het verloop van het politieverhoor en over uw rechten als verdachte tijdens het verhoor, zoals uw zwijgrecht. Op deze manier gaat u goed voorbereidt het politieverhoor in. 

Iedere verdachte heeft recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens het politieverhoor.

Tijdens een politieverhoor zal de politie vragen gaan stellen over het feit waarvan u wordt verdacht en over uw persoonlijke omstandigheden. De heer Logemann kan tijdens het verhoor aanvullende opmerkingen maken die in uw belang zullen zijn.

De heer Logemann kan u ook tijdens het verhoor advies geven of het verhoor laten onderbreken indien de (gezondheids)situatie daarom vraagt. Wanneer het verhoor wordt beëindigd zal de heer Logemann nauwkeurig uw verklaring doorlezen en controleren of alles op de juiste wijze is genoteerd. Dit is belangrijk, omdat de rechter die later zal oordelen over uw zaak, uw verklaring bij de politie te zien krijgt. 

Bent u door de politie uitgenodigd voor een verhoor? Neem dan contact op met advocatenkantoor Logemann. Wanneer u door de politie wordt aangehouden en verblijft op het politiebureau, geef dan de heer Logemann op als voorkeursadvocaat.

advocaten kantoor Leeuwarden Logemann

Bijstand tijdens de rechtszaak

Als het politieonderzoek is afgerond en de officier van justitie van mening is dat er voldoende bewijs is om u als verdachte te vervolgen, zal u een dagvaarding ontvangen om voor de rechter te verschijnen. Een rechtszaak kan er als volgt uit komen te zien:

Aan het begin van de rechtszaak zal de rechter vragen naar uw personalia (wat is uw naam, waar woont u, et cetera). Bij een zitting bij de politie- of kinderrechter zal er één rechter aanwezig zijn om de zaak te behandelen.

Bij een zitting bij de Meervoudige Kamer zal de zaak worden behandeld door drie rechters. Bij een strafzaak is ook een griffier aanwezig en een officier van justitie. Het kan ook zijn dat er deskundigen tijdens de zitting aanwezig zijn.

De officier van justitie zal de tenlastelegging voorlezen. Dit is de tekst op de dagvaarding waar de verdenking op staat vermeld. Daarna zal de rechter u vragen stellen over de zaak om zo een beeld te vormen van de omstandigheden waarover het feit zou zijn begaan.

De rechter zal u ook vragen stellen over uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw werk en mentale gezondheid. Daarna zal het requisitoir plaatsvinden. Hierin zal de officier van justitie zijn mening geven over de zaak. Daarna zal hij toelichten welke straf er volgens hem opgelegd zou moeten worden.

advocaten kantoor Leeuwarden Logemann
advocaten kantoor Leeuwarden Logemann

Het pleidooi

Na de officier van justitie is het de beurt aan uw advocaat. In het pleidooi zal de heer Logemann zijn mening geven over de zaak en zal hij alles aanvoeren wat in uw belang is. Dit zal per zaak verschillen. De heer Logemann kan bijvoorbeeld een vrijspraak bepleiten of een strafmaatverweer voeren door uw persoonlijke omstandigheden nader toe te lichten. Dit allen zal hij van tevoren met u bespreken.

De verdachte heeft altijd recht op het laatste woord. In het laatste woord kunt u nog dingen naar voren brengen die u nog graag zou willen vermelden.

De kinderrechter en de politierechter doen gelijk na de zitting uitspraak. De Meervoudige kamer zal uitspraak doen binnen veertien dagen. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kunt u in hoger beroep. Wanneer u eenmaal afstand heeft gedaan van het hoger beroep is dit niet meer mogelijk.

advocaten kantoor Leeuwarden Logemann

OM-hoorzitting

U zult worden uitgenodigd voor een OM-zitting wanneer de officier van justitie voornemens is om u een strafbeschikking uit te vaardigen, omdat hij u verdenkt van het plegen van een strafbaar feit. Een strafbeschikking is een straf die door het Openbaar Ministerie kan worden opgelegd zonder tussenkomst van een rechter.

Een OM-zitting zal beginnen met het bespreken van uw personalia (uw naam, woonplaats, et cetera). Daarna zal de officier van justitie u vragen stellen over het feit waarvan u wordt verdacht. Ook zal de officier van justitie u vragen naar uw persoonlijke omstandigheden. Tijdens een OM-zitting zal de heer Logemann, net als op de rechtbank, pleidooi voeren.

Een strafbeschikking die de officier van justitie kan opleggen, is bijvoorbeeld een geldboete of een taakstraf. Als de u de strafbeschikking accepteert is de zaak daarmee afgedaan. Als u niet akkoord gaat met de strafbeschikking die de officier van justitie u voorlegt, zal de officier van justitie u alsnog dagvaarden.

Een OM-hoorzitting kan een snelle en efficiënte manier zijn om een zaak af te doen, maar het is wel belangrijk dat de verdachte goed op de hoogte is van zijn of haar rechten en zich bewust is van de mogelijke consequenties van het accepteren van een strafbeschikking.

Advocatenkantoor Logemann kan u bijstaan bij de OM-zitting en u goed informeren over de procedure. Door de jarenlange ervaring in kan de heer Logemann inschatten of de voorgestelde strafbeschikking passend is.

advocaten kantoor Leeuwarden Logemann

Tarieven

Advocatenkantoor Logemann hanteert duidelijke tarieven die worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Zo voorkomt u onaangename verrassingen achteraf. Ook behandelen wij zaken op basis van gefinancierde rechtshulp (pro deo). Voor de kwaliteit van onze dienstverlening maakt dat geen verschil. Wij vinden dat iedere verdachte recht heeft op de beste verdediging, ongeacht het inkomen.

Indien u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt hanteren wij als ervaren en gespecialiseerd strafrechtkantoor een uurtarief van € 250,- exclusief 21% BTW. De reistijden en eventuele onkosten worden apart in rekening gebracht. Wij brengen geen extra kantoorkosten in rekening.

U betaalt voor de aanvang van de werkzaamheden een voorschot. Door betaling van het voorschot gaat u akkoord met deze opdrachtbevestiging en zullen wij de werkzaamheden aanvangen. De door ons verrichtte werkzaamheden worden geregistreerd en bijgehouden.

Hoeveel uren dat zijn, hangt uiteraard af van uw zaak. Daarover zullen we nadere afspraken maken zodra de omvang van de zaak redelijkerwijs bekend is. Indien er significant meer uren dienen te worden gemaakt, zal dat duidelijk met u worden gecommuniceerd.

advocaten kantoor Leeuwarden Logemann

Gefinancierde rechtshulp

Indien uw inkomen onder een bepaalde inkomensgrens valt of indien uw voorlopige hechtenis is bevolen, kunt u in aanmerking komen voor toevoeging van een advocaat. Dit noemen wij “gefinancierde rechtsbijstand”, ook wel pro deo genoemd. De inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op Rechtsbijstand.nl. De raad krijgt gegevens over uw inkomen en vermogen van de Belastingdienst. De raad bepaalt daarna of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Deze bijdrage in de kosten van een advocaat heet een toevoeging.

U betaalt vrijwel altijd een eigen bijdrage als u gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt.

De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen (zoals spaargeld). Achteraf vindt er een inkomensbeoordeling plaats. Mocht achteraf blijken dat uw inkomen toch boven de gestelde grens uitkomt kan de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging alsnog intrekken. In dat geval bent u het geldende uurtarief verschuldigd voor de door ons gewerkte uren.

Bij uw gemeentelijke sociale dienst kunt u soms een beroep doen op zogeheten “bijzondere bijstand” voor de betaling van de declaraties van uw advocaat, als u een laag inkomen heeft.

Het is niet zo dat u alleen bijzondere bijstand kunt krijgen als u in de bijstand zit. Maar ligt uw inkomen flink boven de bijstandsnorm? Dan kunt u vaststellen dat u niet in aanmerking zult komen voor bijzondere bijstand. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de sociale dienst van uw gemeente.

Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen: www.rvr.org.

advocaten kantoor Leeuwarden Logemann

Vaste prijsafspraak

In sommige gevallen kan er een vaste prijs worden afgesproken waarbij alle werkzaamheden zijn opgenomen binnen een vast aantal uren. In de opdrachtbevestiging wordt precies aangegeven wat hier wel en niet onder valt.

Derdengelden

Ons kantoor heeft geen Stichting Derdengelden. Wij kunnen daarom geen bedragen voor derden in ontvangst nemen.

Loading...