DEZE RECHTSGEBIEDEN ZIJN ONZE SPECIALITEIT

Dagvaarding ontvangen? We gaan direct voor u aan de slag!

Rechtsgebieden strafrechtkantoor Logemann Leeuwarden.

Rechtsgebieden

Bent u op zoek naar een betrouwbare, deskundige en ambitieuze strafrechtadvocaat? Een advocaat die bij uw zaak betrokken is en die samen met u altijd voor het beste resultaat gaat? Dan bent u bij advocatenkantoor Logemann aan het juiste adres. Advocatenkantoor Logemann bevindt zich in Friesland, in Leeuwarden, en beschikt over jarenlange ervaring in het geven van deskundige rechtsbijstand in diverse strafzaken.

Wat uw woonplaats, leeftijd of persoonlijke situatie ook is, de heer Logemann staat iedereen bij die verdacht wordt van een strafbaar feit. Staat uw specifieke zaak niet op onze lijst met rechtsgebieden? Aarzel niet en neem direct contact op met Advocatenkantoor Logemann.

De heer Logemann staat in het Rechtsgebiedenregister ingeschreven voor Strafrecht en is ook lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Op grond van deze registratie is de heer Logemann verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tenminste tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Voordelen-keukenwrappen

Informatie rechtsgebieden

Advocatenkantoor Logemann is gespecialiseerd in de onderstaande strafzaken: 

geweld-3

GEWELDSDELICTEN

jeugdstrafrecht

JEUGDSTRAFRECHT

verkeersrecht

VERKEERSRECHT

moord

LEVENSDELICTEN

oplichting

FRAUDE / OPLICHTING

oplichting

SLACHTOFFER
ZAKEN

misdaad

GEORGANISEERDE MISDAAD

drugs

DRUGSDELICTEN

diefstal

DIEFSTAL / HELING

vrijheid

WEDERRECHTELIJKE VRIJHEIDSBEROVING

mili

MILITAIR
STRAFRECHT

oplichting

DENTENTIERECHT

advocaten kantoor Leeuwarden Logemann

Geweldsdelicten

Advocatenkantoor Logemann heeft ruime ervaring met het ondersteunen van verdachten van geweldsmisdrijven. Onder geweldsdelicten vallen verschillende misdrijven, waaronder eenvoudige of zware mishandeling, geweld in de huiselijke sfeer, (poging tot) doodslag en bijvoorbeeld moord. 

Sinds een aantal jaar is ook openlijke geweldpleging opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. U kunt hiervoor veroordeeld worden indien u op enige manier een bijdrage aan geweld hebt geleverd, door bijvoorbeeld een persoon aan te moedigen of het gepleegde geweld te filmen. 

De heer Logemann biedt ook juridische hulp aan verdachten van huiselijk geweld. Dit omvat niet alleen geweld dat plaatsvindt in een woning, maar ook in de huiselijke kring waarbij ouders, kinderen en andere familieleden betrokken zijn. Huiselijk geweld kan onder andere bestaan uit mishandeling, bedreiging, verwaarlozing en eerwraak.

Wacht niet te lang met het zoeken van juridische hulp bij geweldsdelicten en neem direct contact op met advocatenkantoor Logemann. 

advocaat jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht

Binnen het strafrecht worden minderjarigen anders behandeld dan volwassenen. Het belang van de minderjarige staat in het jeugdstrafrecht voorop. Rekening wordt gehouden met de leeftijd van de minderjarige. Het jeugdstrafrecht heeft onder andere tot doel het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling zodat de minderjarige weer op het rechte pad terechtkomt en in de toekomst niet opnieuw strafbare feiten gaat plegen.

De heer Logemann staat regelmatig minderjaren tussen de twaalf en achttien jaar bij. De juridische bijstand van een gespecialiseerd strafrechtadvocaat in strafzaken is juist bij minderjarigen van groot belang, omdat een veroordeling gevolgen kan hebben voor het verkrijgen van een VOG. Voorheen was het zo dat de justitiële documentatie (het strafblad) na het achttiende levensjaar werd verwijderd. Tegenwoordig is dat niet meer het geval, waardoor iedere veroordeling gevolgen kan hebben bij het vinden van stage of werk.

advocaat jeugdstrafrecht

HALT-Straf

Het jeugdstrafrecht kent een aantal andere straffen dan het volwassene strafrecht. Aan een first-offender kan de HALT-straf worden opgelegd. Een HALT-straf zal bestaan uit werkzaamheden om de begane fout te herstellen. Het voordeel aan het krijgen van een HALT-straf is dat deze niet tot een strafblad zal leiden.  

Een minderjarige kan worden geplaatst in een inrichting voor jeugdigen. Dit is de PIJ-maatregel, en wordt ook wel jeugd-TBS genoemd. De voornaamste doelen van de PIJ-maatregelen zijn heropvoeding van de minderjarige en het volgen van een intensieve behandeling om herhaling te voorkomen. De PIJ-maatregel draagt bij aan de bescherming van de maatschappij. Deze maatregel kan om de twee jaar worden verlengd en kan maximaal zeven jaar duren. 

Wordt uw minderjarige kind verdacht van een strafbaar feit? Neem dan direct contact op met advocatenkantoor Logemann zodat wij u snel kunnen helpen.

Meer weten? Neem contact met ons op >

advocaat jeugdstrafrecht

Verkeersrecht

De Wegenverkeerswet 1994 omvat alle regels die van toepassing zijn op verkeersovertredingen en -misdrijven. Te denken valt aan het rijden onder invloed van alcohol of drugs, het begaan van ernstige snelheidsovertredingen, het vertonen van gevaarlijk rijgedrag, het rijden zonder rijbewijs of het veroorzaken van verkeersongevallen.

Invordering rijbewijs

De politie heeft de mogelijkheid om uw rijbewijs in te vorderen onder andere bij forse snelheidsovertredingen of bij het rijden onder invloed. De officier van justitie zal binnen tien dagen na de inbeslagname van het rijbewijs beslissen of hij uw rijbewijs voor langere tijd onder zich houdt in afwachting van de terechtzitting.

Advocatenkantoor Logemann heeft ruime ervaring met het opstellen van klaagschriften tegen de inbeslagname van het rijbewijs. Een inbeslagname van het rijbewijs kan vele gevolgen met zich meebrengen voor uw werk of privé. Bij een invordering van het rijbewijs is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.

Wij zullen u vragen om het bewijs van inbeslagname van het rijbewijs dat u heeft ontvangen van de politie naar ons te sturen. De kans op teruggave van het rijbewijs is afhankelijk van uw justitiële documentatie, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en uw persoonlijke belangen. Door onze ruime ervaring kunnen wij snel te werk.

advocaten kantoor Leeuwarden Logemann
Verkeersongeval met letsel.

Verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel of dood tot gevolg

Als u betrokken bent bij een verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel of dodelijk gevolg, is dat voor alle betrokkenen zeer ingrijpend. De juridische materie is erg complex en juist daarom is het van belang om al vanaf het eerste politieverhoor bijstand te krijgen van een gespecialiseerd strafrechtadvocaat. De mate van schuld wordt beoordeeld door de rechter en kan leiden tot een gevangenisstraf, geldboete of ontzegging van de rijbevoegdheid. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen schuld in de vorm van roekeloosheid, zeer onvoorzichtig rijgedrag of onoplettendheid.

De heer Logemann heeft ruime ervaring met verkeersstrafzaken. De heer Logemann kan u begeleiden gedurende het zeer ingrijpende proces. Twijfel niet en neem direct contact op met advocatenkantoor Logemann.

Advocaat bij levensdelicten.

Levensdelicten

De heer Logemann heeft jarenlange ervaring met verdenkingen van levensdelicten. Dit zijn vaak zware en intensieve zaken waar veel bij komt kijken. Vanwege de hoge gevangenisstraffen die kunnen worden opgelegd, is de bijstand door een ervaren strafrechtadvocaat zeer belangrijk. 

Moord wordt in het Wetboek van Strafrecht omschreven als het opzettelijk en met voorbedachten rade iemand van het leven beroven. Voorbedachten rade wordt ook wel “rustig en kalm beraad” genoemd. Moord wordt gerekend tot een van de meest ernstige delicten uit het strafrecht. De straf kan hierdoor oplopen tot een levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf van maximaal 30 jaar. 

Bij doodslag is er ook sprake van opzettelijke levensberoving, alleen dan zonder voorbedachten rade. Het Wetboek van Strafrecht kent daarnaast ook levensdelicten waarbij geen sprake is van opzettelijk handelen. Hieronder vallen de delicten dood door schuld en mishandeling met dodelijke afloop. 

Wordt u verdacht een levensdelict te hebben begaan? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met advocatenkantoor Logemann zodat wij u rechtsbijstand kunnen bieden. 

Advocaat bij levensdelicten.
Advocaat bij fraude of oplichting.

Fraude / oplichting

Fraude is het bewust en opzettelijk misleiden van anderen om daar zelf voordeel uit te halen. Het gaat hierbij om een breed scala aan activiteiten waarbij er sprake is van bedrog, misleiding of oplichting. Voorbeelden van fraude zijn onder andere Whats-Appfraude, marktplaatsfraude, internetfraude, belastingfraude, verzekeringsfraude, fraude met creditcards en identiteitsfraude. Fraude kan zowel door particulieren als bedrijven worden gepleegd en kan leiden tot grote financiële schade en reputatieschade voor de slachtoffers.

Oplichting
Oplichting is een vorm van bedrog die zich uit in het misleiden van een persoon, met als doel om daar persoonlijk voordeel uit te halen. Oplichting kent onder andere de volgende vormen:

  • Het aannemen van een valse identiteit
  • Misleidende reclame
  • Valsheid in geschrifte
  • Telefonische oplichting
  • Oplichting online / internetoplichting

Niet alle vormen van bedrog vallen onder de noemer oplichting. Er is pas sprake van oplichting als er specifieke methoden van bedrog worden gebruikt die volgens de wet als oplichtingspraktijken worden aangemerkt.

De heer Logemann heeft ruime ervaring in diverse soorten fraudezaken. Daarom kan hij u de beste rechtsbijstand bieden. Neem direct contact met ons op om uw zaak te bespreken.

Advocaat bij Drugshandel.

Drugsdelicten

In de Opiumwet staan twee lijsten. In lijst I staan alle harddrugs en in lijst II staan alle softdrugs opgesomd. In de Opiumwet is het strafbaar gesteld om de middelen op zowel lijst I als lijst II:

  1. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
  2. te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;
  3. aanwezig te hebben;
  4. te vervaardigen.

De straffen die kunnen worden opgelegd voor drugsdelicten kunnen oplopen tot 12 jaar gevangenisstraf. Daarnaast loopt u het risico op vervolging vanwege andere strafbare feiten die voortvloeien uit het drugsdelict. Denk hierbij aan witwassen, deelname aan een criminele organisatie en belastingfraude. Ook zal er in veel gevallen een ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel worden gevorderd door de officier van justitie. 

Advocaat bij Drugshandel.
Advocaat staat verdachte van drugstransport bij.

Wederrechtelijk verkregen voordeel

Het doel van deze maatregel is om door het misdrijf verkregen vermogen van u af te pakken. U mag namelijk geen voordeel genieten van het plegen van strafbare feiten. Deze vordering oplopen tot zeer hoge bedragen.

Advocatenkantoor Logemann heeft ruime ervaring op het gebied van drugszaken. Daarbij kunt u denken aan verdenking van het bezit van een aantal hennepplanten tot het onderhouden van grote professionele hennepkwekerijen. Ook valt te denken aan het voorhanden hebben van enkele bolletjes cocaïne tot de internationale handel in harddrugs en de productie van synthetische drugs zoals amfetamine, MDMA en crystal meth.

Advocaat bij Drugshandel.

Diefstal en heling

Diefstal is het opzettelijk wegnemen van een goed dat tot iemand anders behoort met het oogmerk om het wederrechtelijk toe te eigenen. Diefstal kent verschillende vormen. U kunt denken aan winkeldiefstal, zakkenrollerij, autodiefstal, inbraak of bijvoorbeeld fietsendiefstal.

In het Wetboek van Strafrecht staan aan diefstal gerelateerde delicten. Een hiervan is het misdrijf heling. Het is verboden om goederen van misdrijf afkomstig te kopen, te verkopen, af te leveren of voorhanden te hebben. Het is ook verboden om goederen te kopen waarvan u had moeten vermoeden dat ze gestolen zijn.

De heer Logemann heeft ruime ervaring met diverse vormen van diefstal (in vereniging) en heling. Twijfel daarom niet om contact met advocatenkantoor Logemann op te nemen.

Advocaat bij verdachte van diefstal.

Hulp nodig? Neem direct contact op >

Advocaat bij ontvoeringen.

Wederrechtelijke vrijheidsberoving

Ontvoering en gijzeling zijn vormen van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Ontvoering is het wegvoeren van iemand tegen zijn of haar wil. Gijzeling is het vasthouden van iemand met als doel een andere persoon te dwingen iets te doen (bijvoorbeeld losgeld betalen). Beide misdrijven worden zwaar bestraft. De gevangenisstraffen kunnen oplopen tot wel vijftien jaar. Ook het bieden van de gelegenheid tot wederrechtelijke vrijheidsberoving is strafbaar.

Advocaat voor verdachten van georganiseerde misdaad.

Georganiseerde misdaad

Georganiseerde misdaad/criminaliteit is een vorm van criminaliteit die de samenleving bedreigt en het lokale gezag ondermijnt. Er is sprake van een criminele organisatie wanneer groepen personen, die primair gericht zijn op illegaal gewin, systematisch misdrijven plegen en in staat zijn om zich op verregaande wijze af te schermen van de overheid. Het Openbaar Ministerie neemt georganiseerde misdaad erg serieus en treedt hard op. Georganiseerde criminaliteit gaat vaak tezamen met witwassen, fraude, drugs- en wapenhandel. 

Vanwege de hoge straffen die kunnen worden opgelegd voor georganiseerde criminaliteit is het van belang om een gespecialiseerd strafrechtadvocaat aan uw zijde te hebben. Neem daarom vandaag nog contact op met de heer Logemann. 

Advocaat voor verdachten van georganiseerde misdaad.
Advocaat voor militairen.

Militair strafrecht

Er gelden specifieke regels voor militairen die worden verdacht van strafbare feiten.

Deze specifieke regels staan geschreven in het Wetboek van Militair Tuchtrecht en het Wetboek van Militair Strafrecht. Een verdachte militair zal terecht moeten staan bij de militaire rechtbank in Arnhem. Een strafzaak kan vooral voor militairen vergaande persoonlijke gevolgen hebben en zelfs tot ontslag leiden.

De hoogte van uw straf kan direct tot gevolg hebben dat u geen ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ (VGB) meer krijgt. Het is dan ook van groot belang om samen te werken met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat met ruime ervaring binnen het militair strafrecht. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de heer Logemann.

Advocaat detentierecht.

Detentierecht

Advocatenkantoor Logemann biedt juridische bijstand aan gedetineerden. Gedetineerden in Nederland hebben bepaalde rechten die onder andere zijn vastgelegd in de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De heer Logemann heeft ervaring met diverse detentierechtprocedures, zoals het aanvechten van opgelegde sancties of maatregelen, het indienen van klachten over de behandeling of de omstandigheden in de gevangenis, bezwaar tegen het toedienen van dwangmedicatie, het aanvragen van verlof of vrijlating, zaken met betrekking tot de gang van zaken tijdens het vervoer van gedetineerden, beslissingen rond plaatsing en overplaatsing, deelname aan het penitentiair programma, verlof en strafonderbreking.

Advocaat detentierecht.
advocaten kantoor Leeuwarden Logemann

Slachtofferzaken

Een slachtoffer van een strafbaar feit heeft verschillende rechten in een strafzaak. Zo heeft het slachtoffer het recht om geïnformeerd te worden over het verloop van de strafzaak. Het slachtoffer heeft het recht om een advocaat in te schakelen en om deel te nemen aan het strafproces als benadeelde partij. De benadeelde partij kan een verzoek tot schadevergoeding indienen voor de materiële en immateriële schade die hij heeft geleden. Slachtoffers kunnen tijdens de zitting ook het spreekrecht uitoefenen. Dit kan alleen bij ernstige strafbare feiten.

Door onze grote kennis en ervaring van het strafrecht worden wij regelmatig benaderd met de vraag of wij ook slachtoffers bijstaan. Hoewel wij uiteraard begrip hebben voor deze vraag behandelen wij op dit moment (nog) geen slachtofferzaken en staan wij uitsluitend verdachten bij.

Onze cliënten

Dit zeggen cliënten over Logemann

Loading...