Veelgestelde vragen aan Advocatenkantoor Logemann

FAQ Logemann Strafrechtadvocaat

Wat is strafrecht?

Het strafrecht omvat het geheel aan regels die bepalen welke gedragingen strafbaar zijn en welke maximale straf daarvoor kan worden opgelegd. Deze regels staan geschreven in het Wetboek van Strafrecht, maar bijvoorbeeld ook in de Opiumwet, de Wet Wapens en Munitie en de Wegenverkeerswet 1994. In het Wetboek van Strafvordering staan alle regels omtrent de vervolging en de opsporing van verdachten door de politie en het Openbaar Ministerie.

Wat is het verschil tussen een advocaat en een strafrechtadvocaat?

Niet iedere advocaat is een strafrechtadvocaat. Een advocaat kan werkzaam zijn binnen verschillende rechtsgebieden. Te denken valt aan het personen- en familierecht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, et cetera. Een strafrechtadvocaat richt zich specifiek op het strafrecht. Er valt ook een onderscheid te maken tussen reguliere strafrechtadvocaten en gespecialiseerde strafrechtadvocaten. De heer Logemann is gespecialiseerd strafrechtadvocaat, omdat hij naast zijn master strafrecht aan de Universiteit Leiden ook een specialisatieopleiding strafrecht heeft gedaan aan de Vrije Universiteit.

Hoe kan ik een goede strafrechtadvocaat vinden?

Op het internet zijn er vele advocaten te vinden. Let er goed op dat niet iedere advocaat ook daadwerkelijk gespecialiseerd is in het strafrecht zoals de heer Logemann. Op de website van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten treft u een lijst met gespecialiseerde strafrechtadvocaten.

Mag ik zelf mijn strafzaak verdedigen?

Ja, u mag zelf uw strafzaak verdedigen. Het is echter strek aan te raden om een gespecialiseerd strafrechtadvocaat zoals de heer Logemann in te schakelen. Dit heeft te maken met de vele gevolgen die een strafrechtelijke veroordeling met zich mee kunnen brengen. Een veroordeling heeft gevolgen voor uw justitiële documentatie, in de volksmond beter bekend als het strafblad. Dit kan gevolgen hebben bij het vinden van werk. De heer Logemann kan u ter zitting rechtsbijstand bieden waardoor de kans bestaat, afhankelijk van de omstandigheden, dat u een lagere of zelfs geen straf zal krijgen.

Kan ik in hoger beroep gaan tegen een strafrechtelijke uitspraak?

Ja, het is mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Het instellen van hoger beroep dient te gebeuren binnen veertien dagen nadat het vonnis is gewezen. De officier van justitie heeft ook de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. 

 

Het hoger beroep zal niet worden behandeld door de rechtbank, maar door het Gerechtshof. Het Gerechtshof zal de gehele zaak opnieuw beoordelen. Deze uitspraak wordt geen vonnis, maar een arrest genoemd. Het zou kunnen zijn dat het Hof een lagere straf oplegt of u zal vrijspreken, maar de kans bestaat ook dat het Gerechtshof juist een hogere straf oplegt. Daarom is het erg raadzaam om goed overleg te voeren met een gespecialiseerd strafrechtadvocaat voordat u de beslissing neemt om in hoger beroep te gaan.

Welke straf kan ik krijgen voor het misdrijf waarvan ik ben beschuldigd?

Welke straf u krijgt opgelegd door de rechter is volledig afhankelijk van de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en uw persoonlijke omstandigheden, waaronder begrepen het hebben van een strafrechtelijk verleden. De rechter heeft de mogelijkheid om verschillende straffen op te leggen. Te denken valt aan een geldboete of een taakstraf, maar ook een gevangenisstraf of zelfs TBS. De heer Logemann kan u rechtsbijstand bieden tijdens de zitting om ervoor te zorgen dat u een lagere straf zal krijgen dan de officier van jusitite zal eisen. De heer Logemann kan u geen garanties bieden voor een lagere straf, maar hij zal zich wel volledig inzetten om het beste pleidooi te voeren in uw zaak.

Is het verstandig om een verklaring af te leggen tegenover de politie?

Het is van belang om overleg te voeren met een gespecialiseerd strafrechtadvocaat voordat u een verklaring aflegt bij de politie, zelfs als u onschuldig bent. Alles wat u tijdens een politieverhoor verklaart, kan tegen u worden gebruikt. De heer Logemann heeft veel ervaring met het verlenen van bijstand tijdens politieverhoren. Hij kan u voorafgaand aan het verhoor voorbereiden op de vragen die de politie zou kunnen stellen. Hij zal u ook adviseren over de antwoorden die u het beste kunt geven. De heer Logemann zal met u bespreken wat de beste strategie is in uw specifieke situatie. Het belang van zijn cliënt staat altijd voorop. Naast het adviseren over het verklaren tijdens politieverhoren, zal de heer Logemann ervoor zorgen dat uw rechten als verdachte worden beschermd. Na het verhoor zal de heer Logemann uw verklaring doorlezen en controleren of de verhorende agenten uw verklaring goed hebben overgenomen.

Welke rechten heb ik als verdachte in een strafzaak?

Op het moment dat u als verdachte van enig strafbaar feit wordt aangemerkt, heeft u diverse rechten. U heeft onder andere het recht om te zwijgen. U bent namelijk niet verplicht om mee te werken aan uw eigen strafrechtelijke veroordeling. Een ander recht is het recht op rechtsbijstand van een advocaat. Als verdachte heeft u nog meer rechten. De heer Logemann kan u over deze rechten informeren.

Wat is het verschil tussen een advocaat en een jurist?

Een jurist heeft een studie rechtsgeleerdheid afgerond. Een advocaat heeft ook een rechtenstudie afgerond, alleen is een advocaat door de rechtbank beëdigd tot advocaat. Een advocaat dient zich aan een groot aantal (gedrags)regels te houden. Een jurist heeft niet dezelfde rechten en plichten als een advocaat.

Wat is een PRO DEO advocaat?

Advocatenkantoor Logemann neemt naast betalende zaken, ook zaken aan op basis van gefinancierde rechtshulp. Een advocaat die zaken aanneemt op basis van gefinancierde rechtshulp wordt ook wel een pro deo advocaat genoemd. In Nederland wordt pro deo bijstand gefinancierd door de overheid. U komt voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking indien u onder een bepaalde inkomensgrens zit. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Meer hierover leest u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat doet een strafrechtadvocaat?

Een strafrechtadvocaat is gespecialiseerd in het verdedigen van verdachten in strafzaken. Het is de taak van de strafrechtadvocaat om ervoor te zorgen dat de rechten van de verdachte worden beschermd en om hem of haar zo goed mogelijk te verdedigen tijdens het strafproces.

Wanneer heb ik een strafrechtadvocaat nodig?

Op het moment dat u ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleed, kunt u een strafrechtadvocaat inschakelen. Dit is het geval wanneer u bent uitgenodigd voor een politieverhoor of wanneer u door de politie wordt aangehouden. U heeft in deze gevallen altijd het recht om een advocaat in te schakelen.

Wat kost een strafrechtadvocaat?

Indien uw inkomen onder een bepaalde grens zit, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. U hoeft dan alleen een eigen bijdrage te voldoen. Indien u niet voor gefinancierde rechtbijstand in aanmerking komt, zal de heer Logemann contact met u opnemen. De heer Logemann hanteert een vast uurtarief, zodat u precies weet waar u aantoe bent en niet voor verrassingen komt te staan.

Hoe lang duurt een strafzaak?

De duur van een strafzaak hangt af van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van de zaak. Een strafzaak kan een aantal maanden of zelfs jaren in beslag nemen.

Kan ik een schadevergoeding krijgen in een strafzaak?

U kunt een schadevergoeding vorderen indien u slachtoffer bent van een misdrijf of indien u door de rechter bent vrijgesproken. 

Wanneer u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u een schadevergoeding vorderen. Deze schadevergoeding kan zien op de geleden materiële en immateriële schade die u als gevolg van het misdrijf heeft geleden. Ook op het moment dat u wordt vrijgesproken door de rechtbank kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen. De heer Logemann kan een dergelijk verzoek namens u indienen. Onder deze vergoeding vallen onder andere de gemaakte advocaatkosten.

Kan ik worden gearresteerd als ik verdachte ben in een strafzaak?

Ja, als de politie een redelijk vermoeden heeft dat u een strafbaar feit heeft gepleegd, kunnen zij u arresteren. Advocatenkantoor Logemann adviseert u gebruik te maken van uw recht op bijstand van een advocaat. U heeft de mogelijkheid om aan de politie uw voorkeursadvocaat door te geven. De heer Logemann zal hier een melding van ontvangen en u komen opzoeken op het politiebureau.

Hoe kan ik het beste omgaan met politieverhoren?

Het is raadzaam om een gespecialiseerd strafrechtadvocaat te raadplegen voordat u een verklaring aflegt tijdens een politieverhoor. Een gespecialiseerd strafrechtadvocaat zoals de heer Logemann kan u adviseren over de af te leggen verklaringen tijdens een verhoor. De heer Logemann zal voorafgaand aan het politieverhoor met u in gesprek gaan en op basis hiervan een inschatting maken over de beste strategie. Alles wat u tijdens een politieverhoor verklaart, zal worden genoteerd door de verhorende politieagenten. Deze verklaring zal worden toegevoegd aan uw strafdossier. De rechter die later zal oordelen over uw zaak zal dit strafdossier ook lezen. Daarom is het erg belangrijk om gebruik te maken van een gespecialiseerd strafrechtadvocaat tijdens een politieverhoor.

Hoe kan ik het beste bewijs verzamelen ter ondersteuning van mijn zaak?

Als uzelf bewijs probeert te verzamelen, door bijvoorbeeld met getuigen te gaan praten, kan dat uw zaak ernstig schaden. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de straf die u misschien opgelegd zal krijgen en daarmee voor uw justitiële documentatie. De heer Logemann kan u van advies voorzien over het vergaren van bewijs dat kan helpen in uw zaak. 

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de rechtbank?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, heeft u de mogelijkheid om in hoger beroep gaan. Een gespecialiseerd strafrechtadvocaat zoals de heer Logemann kan u adviseren over het instellen van hoger beroep. U heeft veertien dagen de tijd nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan om hoger beroep in te stellen. Het is belangrijk om overleg te voeren met een strafrechtadvocaat over het instellen van hoger beroep. Het Gerechtshof kan namelijk een hogere straf opleggen dan dat de rechtbank heeft opgelegd. Het instellen van hoger beroep brengt alijd risico’s met zich mee. De heer Logemann heeft veel ervaring met zaken in hoger beroep. Hij kan u adviseren over de beste keuze. De heer Logemann kan u tijdens de zitting bij het Gerechtshof bijstaan en de zaak samen met u voorbereiden.

Hoe lang kan ik maximaal worden vastgehouden op het politiebureau?

Indien u bent aangehouden door de politie, mag u maximaal negen uren worden vastgehouden op het politiebureau. De tijd tussen 00:00 uur en 09:00 uur tellen daarbij niet mee. Binnen deze termijn dient u door de politie te worden verhoord. Tijdens dit politieverhoor is de bijstand van een strafrechtadvocaat raadzaam. 

De officier van justitie zal na deze termijn beslissen of u langer vast moet blijven zitten. Dit wordt de inverzekeringstelling genoemd. De inverzekeringstelling duurt maximaal drie dagen, maar kan in uitzonderlijke gevallen met drie dagen worden verlengd. 

Als de officier van justitie van mening is dat u na de inverzekeringstelling nog langer vast moet blijven zitten, zal hij de bewaring vorderen. De bewaring duurt maximaal veertien dagen. De rechter-commissaris zal hierover beslissen. Indien hij deze vordering zal toewijzen, wordt u overgebracht van het arrestantenhuis naar het Huis van Bewaring. De rechter-commissaris kan de bewaring ook direct schorsen onder bepaalde voorwaarden.

Loading...