TARIEVEN

Dagvaarding ontvangen? We gaan direct voor je aan de slag!

Voordelen-keukenwrappen

Tarieven

Advocatenkantoor Logemann hanteert duidelijke tarieven die worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Zo voorkomt u onaangename verrassingen achteraf. Ook behandelen wij zaken op basis van gefinancierde rechtshulp (pro deo). Voor de kwaliteit van onze dienstverlening maakt dat geen verschil. Wij vinden dat iedere verdachte recht heeft op de beste verdediging, ongeacht het inkomen.

Uurtarief

Indien u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt hanteren wij als ervaren en gespecialiseerd strafrechtkantoor een uurtarief van € 250,- exclusief 21% BTW. De reistijden en eventuele onkosten worden apart in rekening gebracht. Wij brengen geen extra kantoorkosten in rekening.

U betaalt voor de aanvang van de werkzaamheden een voorschot. Door betaling van het voorschot gaat u akkoord met deze opdrachtbevestiging en zal wij de werkzaamheden aanvangen. De door ons verrichtte werkzaamheden worden geregistreerd en bijgehouden. Hoeveel uren dat zijn hangt uiteraard af van uw zaak. Daarover zullen we nadere afspraken maken zodra de omvang van de zaak redelijkerwijs bekend is. Indien er significant meer uren gemaakt dienen te worden gemaakt, zal dat duidelijk met u worden gecommuniceerd.

Voordelen-keukenwrappen

Vaste prijsafspraak

In sommige gevallen kan er een vaste prijs worden afgesproken waarbij alle werkzaamheden zijn opgenomen binnen een vast aantal uren. In de opdrachtbevestiging wordt precies aangegeven wat hier wel en niet onder valt.

advocaten kantoor Leeuwarden Logemann

Gefinancierde rechtshulp

Indien uw inkomen onder een bepaalde inkomensgrens valt of indien uw voorlopige hechtenis is bevolen, kunt u in aanmerking komen voor toevoeging van een advocaat. Dit noemen wij “gefinancierde rechtsbijstand”, ook wel pro deo genoemd. De inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op Rechtsbijstand.nl. De raad krijgt gegevens over uw inkomen en vermogen van de Belastingdienst. De raad bepaalt daarna of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Deze bijdrage in de kosten van een advocaat heet een toevoeging.

U betaalt vrijwel altijd een eigen bijdrage als u gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen (zoals spaargeld). Achteraf vindt er een inkomensbeoordeling plaats. Mocht achteraf blijken dat uw inkomen toch boven de gestelde grens uitkomt kan de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging alsnog intrekken. In dat geval bent u het geldende uurtarief verschuldigd voor de door ons gewerkte uren.

Bij uw gemeentelijke sociale dienst kunt u soms een beroep doen op zogeheten “bijzondere bijstand” voor de betaling van de declaraties van uw advocaat, als u een laag inkomen heeft. Het is niet zo dat u alleen bijzondere bijstand kunt krijgen als u in de bijstand zit. Indien uw inkomen echter flink boven de bijstandsnorm ligt, zal u niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Voor vragen hierover kunt u contact met de sociale dienst van uw gemeente.

Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen: www.rvr.org.

uurtarief advocaat.

Derdengelden

Ons kantoor heeft geen Stichting Derdengelden zodat wij geen bedragen voor derden in ontvangst kunnen nemen.

uurtarief advocaat.
Loading...