Geheimhoudingsverklaring

Bij advocatenkantoor Logemann wordt de privacy van de cliënten en bezoekers van de website erg gewaardeerd. Advocatenkantoor Logemann neemt verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen. Om de verplichtingen te waarborgen zijn de volgende maatregelen getroffen:

  1. De advocaat en al zijn medewerkers/stagiaires vallen onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim geldt ten aanzien van alle informatie die wij van en over onze cliënt ontvangen, zowel mondeling als schriftelijk. Het beroepsgeheim van een advocaat is wettelijk vastgelegd en geldt ook na de beëindiging van de werkzaamheden. Het beroepsgeheim van een advocaat is niet absoluut en kan in sommige uitzonderlijke gevallen worden doorbroken en moet de advocaat een zwaarwegende reden hebben om dit te doen.
  2. Advocatenkantoor Logemann neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de informatie die u ons verstrekt te waarborgen, inclusief technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
  3. Advocatenkantoor Logemann verkoopt, verhuurd of verstrekt op andere wijze geen informatie aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen.
  4. Toegang tot vertrouwelijke gegevens wordt beperkt tot degenen die deze informatie nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten voor u.
  5. Wij beschouwen alle communicatie met onze cliënten als vertrouwelijk en zullen deze informatie alleen gebruiken voor de uitvoering van onze diensten.
  6. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

Indien u verdere informatie wenst met betrekking tot onze geheimhoudingsverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@advocatenkantoor-logemann.nl

Loading...