Beroepsaansprakelijkheid

Elke advocaat dient adequaat verzekerd te zijn tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. De heer Logemann is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij HDI Global Specialty SE, Blaak 34, te (3011 TA)  Rotterdam. 

  • De verzekering dekt ten minste schade tot een bedrag van € 500.000 per aanspraak en tot ten minste tweemaal dat bedrag per verzekeringsjaar;
  • De verzekering dekt mede de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de advocaat voor handelingen en nalatigheden van personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn;
  • De verzekering is ten minste van kracht voor gebeurtenissen in de lidstaten van de Europese Unie en landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland;
  • Op grond van de algemene voorwaarden wordt de beroepsaansprakelijkheid, buiten het bedrag van het eigen risico, beperkt tot het bedrag waarop de verzekering aanspraak op uitkering geeft.
Loading...