Strafrecht

Mr. Paul Logemann is afgestudeerd in het strafrecht. Als advocaat heeft hij in vele kleine en grotere strafzaken de belangen van zijn cliënten verdedigd.

Door zijn gedrevenheid en vasthoudendheid heeft hij vaak goede resultaten weten te bereiken. Niet alleen heeft hij oog voor de juridische aspecten van de zaak, maar juist ook voor de menselijke kant van de verdachte. Door het verhaal van zijn cliënten serieus te nemen en samen te overleggen over de te voeren strategie ontstaat er een hechte band tussen de cliënt en de advocaat. Samenwerking is voor Logemann het uitgangspunt om tot het beste resultaat te komen. De belangen van de cliënten staan voor Logemann altijd voorop.