Strafrecht

Mr. Paul Logemann is afgestudeerd in het strafrecht. Als advocaat heeft hij in vele kleine en grotere strafzaken de belangen van zijn cliënten verdedigd. Wij behandelen  alle algemene strafzaken zoals mishandeling, doodslag/moord, (winkel)diefstal, oplichting, rijden onder invloed, openlijke geweldpleging, vernieling, drugs/hennep zaken, bedreiging, belediging, verboden wapenbezit, militair strafrecht, enz. Wij behandelen echter geen zedenzaken. 

Bent u aangehouden? Geef dan gelijk bij de politie aan dat u mr. Paul Logemann als uw voorkeursadvocaat wenst, dan staan we u (als het even kan) direct bij op het politiebureau en bereiden wij u voor op uw verhoor. Indien u dat wenst staan wij u zelfs bij tijdens uw verhoor! We leggen u de procedure uit en staan u met raad en daad bij in deze belangrijke fase in uw zaak en uiteraard daarna bij de rechter!

Zit u gedetineerd? Neem gerust contact met ons op om te horen wat wij voor u kunnen betekenen. 

Door zijn gedrevenheid en vasthoudendheid heeft hij vaak goede resultaten weten te bereiken. Niet alleen heeft hij oog voor de juridische aspecten van de zaak, maar juist ook voor de menselijke kant van de verdachte. Door het verhaal van zijn cliënten serieus te nemen en samen te overleggen over de te voeren strategie ontstaat er een hechte band tussen de cliënt en de advocaat. Samenwerking is voor Logemann het uitgangspunt om tot het beste resultaat te komen. De belangen van de cliënten staan voor Logemann altijd voorop. Wij bezoeken u ook op het politiebureau, in het huis van bewaring of PI.