VERZEKERING

RECHTSBIJSTAND

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering?

Controleer dan eerst uw polis om te zien of de verzekering ook uw geschil dekt. Als het geschil onder de verzekering valt dient u zich eerst tot uw rechtsbijstandverzekeraar te wenden. Rechtsbijstandverzekeraars behandelen in eerste instantie de zaak zelf. Pas als er een verplichte bijstand van een advocaat nodig is kunt u verzoeken om een eigen advocaat. U heeft dan in principe recht op een vrije advocaten keuze. Dat betekent dat u zelf uw advocaat kunt kiezen. Uw rechtsbijstandverzekering draagt in dat geval de kosten van de door u ingeschakelde advocaat. U dient hiervoor echter eerst toestemming te hebben van uw rechtsbijstandverzekeraar. Informatie daarover kunt u vinden in uw polis of bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Wanneer u graag door ons kantoor wordt bijgestaan kunt u dat kenbaar maken.

Wilt u precies weten wat u kwijt bent aan kosten voor uw zaak? 

Wij begrijpen best dat u duidelijkheid wilt. Omdat wij maatwerk leveren zullen we in overleg met u de zaak beoordelen en duidelijke afspraken maken over de kosten. Voor vragen over de tarieven in uw geval kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.