JURIDISCH LOKET

Voor eenvoudige juridische vragen kunt u ook terecht bij het Juridisch Loket. Op de website (zie "links") krijgt u heldere informatie overveel  juridische onderwerpen. Het Juridisch Loket kan advies op maat geven en kan u als het nodig is doorverwijzen naar een andere instantie, een mediator of advocaat. Vraag bij doorverwijzing om verwijzing naar Advocatenkantoor Logemann en u ontvangt een korting van €53,- op uw eigen bijdrage! Doorverwijzing of advies kan telefonisch bij het juridisch Loket. U doet er goed aan om eerst advies in te winnen bij het Juridisch Loket in Leeuwarden alvorens u zich tot een advocaat wendt.