GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND

Als uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen dan betaalt de Raad voor Rechtsbijstand in veel gevallen uw advocaatkosten. Dit geldt niet alleen voor zaken waarin u een procedure moet voeren, maar ook wanneer u advies nodig hebt, of wanneer de advocaat voor u bemiddelt in een conflict. U moet wel een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, en niet van de hoeveelheid tijd die de advocaat aan uw zaak moet besteden. Let op: Als u via het Juridisch Loket naar ons wordt doorverwezen ontvangt u een korting op de eigen bijdrage! (0900-8020 0,10 p/m). Of u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt kunt u laten beoordelen via de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Via de site kunt u  een inkomensverklaring laten opstellen.Komt u op basis van de inkomensverklaring in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan wordt bij de inkomensverklaring alvast een overzicht gegeven met een indicatie van de verschillende eigen bijdragen per soort bijstand . Deze indicatie geeft u alvast een inzicht in de kosten die hij zelf moet betalen. De actuele inkomens- en vermogensnormen kunt u opzoeken op www.rvr.org onder het kopje Publieksinfo.

Als u ben aangehouden door de politie heeft u veelal automatisch recht op gefinancierde rechtshulp. Wij verlenen dan rechtsbijstand op grond van een "toevoeging" of te wel "pro deo". 

Houdt u er rekening mee dat na afloop van uw zaak door de Raad voor Rechtsbijstand wordt beoordeeld of het resultaat danwel uw inkomsten en vermogen er toe heeft geleidt dat u alsnog zelf de advocaatkosten kan betalen. In dat geval wordt de gefinancierde rechtshulp (de toevoeging) achteraf weer ingetrokken. Let op: Dit geldt ook voor strafzaken! Bij onherroepelijke veroordeling kunnen de kosten hiervan op de verdachte worden verhaald, als uit de inkomens- en vermogenstoets blijkt dat de veroordeelde boven de draagkrachtnormen uitkomt, als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand.

Nuttige links:

Eigen bijdrage en inkomensgrenzen:
http://www.rvr.org/nl/subhome_rz/rechtsbijstandverlener,Inkomensgrenzen.html
Resultaatsbeoordeling:

http://www.rvr.org/nl/subhome_rz/rechtsbijstandverlener,Resultaatsbeoordeling.htm

Indien u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt dan zal de advocaat met u een uurtarief afspreken waarbij ook het tarief op maat zal worden toegepast. Mediation wordt door ons kantoor niet op basis van gefinancierde rechtshulp gedaan. Hiervoor geldt het basisuurtarief.