TARIEF OP MAAT

Een advocaat hoeft niet altijd duur te zijn. Ons kantoor hanteert duidelijke en concurerende tarieven en legt de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Zo voorkomt u onaangename verrassingen achteraf.

Indien u eerst een keer kennis wilt maken kunt u bellen voor een gratis kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan van beide kanten gekeken worden of er een klik is tussen de advocaat en de cliënt. Wilt u inhoudelijk over de zaak praten of slechts een kort advies gesprek? Maak dan een afspraak voor een toga-advies.

Advocatenkantoor Logemann hanteert het “tarief op maat”, vanuit de overtuiging dat de weg naar de rechter moet openstaan voor iedere rechtzoekende. Het streven is om rechtshulp voor iedereen mogelijk te maken. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden wordt het basistarief (naar beneden en soms omhoog) aangepast. Dit is afhankelijk van uw inkomen en het belang van de zaak.  

Advocatenkantoor Logemann hanteert een scherp uurtarief. Het basis-uurtarief kan worden aangepast al naar gelang uw persoonlijke omstandigheden. Zo kunnen wij voor bedrijven met een terugkerende opdracht een aantrekkelijk tarief hanteren en in grote spoedeisende zaken een hoger tarief. Ook kijken wij altijd naar uw inkomen en vermogen om te zien of u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt. Dat scheelt u wellicht aanzienlijk in de kosten.Voordat wij voor u aan het werk gaan maken we duidelijke afspraken. Zo weet u dus precies waar u aan toe bent. Goede en betaalbare rechtshulp voor iedereen. Dat is maatwerk!  

Het uurtarief gaat u betalen voor alle werkzaamheden die de advocaat voor u verricht, zoals bijvoorbeeld het voeren van besprekingen, e-mailcorrespondentie, het opstellen van brieven en processtukken en het houden van telefoongesprekken. Eventuele reis- en verblijfskosten komen voor rekening van de cliënt.

Ons kantoor houdt alle werkzaamheden nauwkeurig bij zodat u altijd direct inzicht heeft in de kosten. Op uw verzoek kan er altijd een urenspecificatie worden verstrekt zodat u precies kunt nagaan waarvoor u betaalt. De declaraties worden verstuurd met daarbij een urenspecificatie, zodat u precies weet waar u aan toe bent. 
 

TOGA-TARIEF

Indien u een eenmalig kort juridisch advies nodig heeft, dan kunnen wij u van dienst zijn via ons toga-gesprek. Het toga-gesprek is uitstekend geschikt indien u een kort juridisch advies nodig heeft over een specifiek onderwerp.

Wij reserveren voor u maximaal 60 minuten voor een kort advies, waarvoor wij u € 75,- excl. BTW in rekening brengen. Dit bedrag dient direct na afloop van de bespreking te worden betaald en u krijgt daarvoor vanzelfsprekend een kwitantie mee. Indien ons toga-advies voor u aanleiding is om de kwestie nader door ons kantoor te laten behandelen, worden de alsdan te verrichten werkzaamheden voor u in rekening gebracht volgens het nader overeen te komen uurtarief en met inachtneming van de overige hierboven vermelde kosten. 

Het toga-tarief geldt alleen bij een bezoek aan ons kantoor. Het gratis half uur kennismakingsgesprek is niet van toepassing op het toga-gesprek.
 

EXTRA KOSTEN

Zowel in betalende als toegevoegde zaken zult u in een eventuele procedure griffierecht verschuldigd zijn, en dient u de kosten van op te vragen uittreksels of andere stukken voor uw rekening te nemen. De kosten die in uw zaak gemaakt worden, waaronder begrepen reis en verblijfskosten, worden bij de klant in rekening gebracht. Ook de kosten van eventueel in overleg met u in te schakelen externe adviseurs, zoals bijvoorbeeld een accountant of een notaris, komen voor uw eigen rekening.

Procederen betekent dat er een risico bestaat dat u de zaak verliest. In dat geval dient u er rekening mee te houden dat u in de proceskosten van de wederpartij veroordeeld kunt worden.