Jeugd(straf)recht

Het jeugdrecht is een ruim begrip dat meerdere rechtsgebieden kan bevatten, maar het draait in elk geval om het minderjarige kind.

Wij kunnen de minderjarige bijstaan bij een strafzaak. Deskundige bijstand in strafzaken is juist bij minderjarigen van groot belang omdat de gevolgen van het strafrecht heel groot kunnen zijn. Zowel bij de kinderrechter als tijdens een zogeheten transactiezitting bij de Officier van Justitie ("TOM of TRIP"-zitting) is bijstand door ons kantoor mogelijk. 

Maar ook bij de civiele kant van het jeugdrecht (zoals een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of gesloten jeugdzorg) kunnen wij u helpen.

Ook kunnen wij u adviseren over de kinderen tijdens een echtscheiding of helpen met het opstellen van een omgangsregeling waarbij het kind centraal staat.