Mediation is geschikt voor alle soorten conflicten, zoals bijvoorbeeld arbeidsconflicten, familiezaken (ook echtscheiding), burenruzies, consumentenzaken en verschil van mening met de gemeente of een andere overheidsinstantie. Zelfs in sommige strafzaken kan mediation een oplossing bieden. Het is geschikt voor zowel grote als kleine conflicten en voor alle partijen. Dus niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven, instanties en overheden is mediation mogelijk.

Mediation is mogelijk (en vaak sneller en goedkoper dan procederen):

  • Als er snel een oplossing moet komen. Hoe eerder het conflict de wereld uit is, hoe beter. Dan kunnen beide partijen weer verder. 
  • Als beide partijen invloed willen hebben op de uiteindelijke uitkomst. Bij mediation kun je zelf onderhandelen over de uitkomst. In een juridische procedure bepaald de rechter de uitkomst. Mensen houden zich ook beter aan afspraken waar ze zelf aan hebben meegewerkt.
  • Als er niet alleen juridische zaken, maar ook andere zaken rondom het conflict moeten worden opgelost.
  • Als beide partijen ook na het conflict nog een goede relatie willen of moeten onderhouden. Gaat u scheiden en heeft u kinderen, dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Een mediator kan helpen bij het maken van afspraken. Een gezamenlijke oplossing is met name voor de kinderen het beste.
  • Als beide partijen ook na het conflict nog een goede relatie willen of moeten onderhouden. Gaat u scheiden en heeft u kinderen, dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Een mediator kan helpen met de echtscheiding en het opstellen van een ouderschapsplan. Een gezamenlijke oplossing is met name voor de (minderjarige) kinderen het beste.
  • Als beide partijen bereid zijn met elkaar te praten. 
  • Als beide partijen wel van goede wil zijn, maar communicatieproblemen hebben. U praat niet meer met elkaar, maar wil eigenlijk wél graag het conflict oplossen. Of u praat nog wel, maar kunt het niet samen eens worden. Een mediator kan u dan helpen om alsnog tot afspraken te komen.