MEDIATION

Is mediation wat voor mij?

Mediation kan voor u een goede oplossing zijn. Mediation kan een oplossing zijn voor grote en kleine geschillen. Binnen een kleine eilandergemeenschap, een buurt, een bedrijf of in een relatie is het van belang dat partijen na een conflict weer met elkaar verder kunnen. Mediation voorkomt vaak escalatie of zelfs nare gerechtelijke procedures en is gericht op een oplossing waarmee beide partijen kunnen leven. Het is beslist niet zweverig of juridisch maar juist erg praktisch en snel.

Wat is mediation eigenlijk?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil door een bemiddelaar, de mediator. Bijna altijd blijkt dat er voor elk geschil wel een acceptabele oplossing is. Het is alleen niet altijd gemakkelijk om die oplossing ook direct te zien. Een bemiddelaar of mediator kan dat vaak wel omdat hij buiten het conflict staat. Hij neemt geen standpunt in maar helpt partijen om samen een oplossing te vinden voor hun conflict.

Wanneer kan mediation een oplossing zijn?

Op vele rechtsterreinen wordt voor het oplossen van conflicten steeds vaker een beroep gedaan op bemiddeling. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan echtscheidingen, burenruzies, geschillen met de gemeente of andere overheden en arbeidsgeschillen. Het voordeel van bemiddeling is dat partijen zelf betrokken blijven bij de manier waarop het conflict wordt opgelost. Een gezamenlijke oplossing is altijd beter dan een oplossing die door een ander, meestal de rechter, wordt opgelegd.

Echtscheidingsmediation een oplossing?

Als partijen allebei willen scheiden en bereid zijn om hun huwelijk op een goede manier af te sluiten is een gezamenlijke echtscheiding(mediation) vaak de beste, snelste en de goedkoopste oplossing. Door samen met de advocaat/mediator de zaak door te nemen aan de hand van een duidelijk echtscheidingsplan kan er snel en op een respectvolle manier gescheiden worden. Door zelf het een en ander te doen en niet tegen elkaar te vechten maar  juist met elkaar naar een goede oplossing te zoeken wordt er veel tijd en ellende bespaard. Doordat partijen zelf met behulp van echtscheidingsmediation tot een goede oplossing komen wordt de weg vrij gemaakt voor een nieuwe toekomst.  

Lukt mediation altijd?

De ervaring leert dat in de meeste gevallen een oplossing wordt bereikt waar beide partijen zich in kunnen vinden. Voorwaarde is dat partijen zelf willen dat het conflict wordt opgelost en dat zij bereid moeten zijn om constructief mee te werken aan een oplossing. Mr. Paul Logemann moet bovendien het vertrouwen van beide partijen hebben. Als bemiddelaar is hij onafhankelijk, onpartijdig en deskundig en ervaren waar het betreft het begeleiden van partijen in een bemiddelingsproces. Een gedegen opleiding aan een NMI erkend opleidingsinstituut en een ruime praktijk ervaring in geschillenbeslechting verhogen de kans van slagen van de mediation.

Wat zijn de voordelen van mediation?

De grote voordelen van bemiddeling zijn:

  • De rol die partijen zelf kunnen spelen
  • De beheersing van de kosten
  • De snelheid waarmee een oplossing kan worden bereikt
  • Een informele procedure
  • Een deskundige begeleiding
  • Ruimte voor creatieve oplossingen
  • Een gezamenlijke oplossing.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Bel gerust en vraag of mediation ook voor uw situatie een oplossing kan zijn.