Links

Nederlandse Orde van Advocaten,www.advocatenorde.nl
Raad voor Rechtsbijstand,www.rvr.org
Rechtspraak.nl,www.rechtspraak.nl
Het juridisch loket, https://www.juridischloket.nl/contact/leeuwarden/

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij  www.knrm.nl

Mr. Paul Logemann is oud-bemanningslid van de reddingboot op Terschelling en al vele jaren trouw donateur van de KNRM. De KNRM heeft 24 uur per dag reddingboten paraat. Professionele vrijwilligers bieden daarmee kosteloos hulp. Als zelfstandige, ongesubsidieerde organisatie bestaat de Redding Maatschappij dank zij giften en gaven van particulieren en bedrijven. Kijk op de website hoe u, net als mr. Paul Logemann, de KNRM kunt steunen.